Đang tải...

Home » Truyện cười động vật » Vì sao bay nhanh

Loading...
DMCA.com Protection Status

Vì sao bay nhanh

banner

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.

Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.

Loading...