Home » Truyện cười dân gian » Lý sự với quan

Lý sự với quan

Tắt chặn Quảng Cáo Để Ủng Hộ 1 Ly Cafe cho mình Bạn Nhé !
 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Một ông quan huyện nọ, muốn giữ gìn trật tự trong địa bàn bèn cho ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Đêm hôm sau, quan đi tuần, va phải một người. Quan quát:

– Thằng này đi đâu? Có xem yết thị không hả?

Người nọ liền đáp:

– Dạ bẩm quan, con có xem ạ!

– Có xem, thế đi đêm sao không cầm đèn?

– Bẩm, đèn con đây ạ!

– Thế sao đèn không có nến?

– Dạ bẩm, trong yết thị chỉ thấy là cầm đèn, chứ không nói là trong đèn có nến ạ!

Sáng hôm sau, quan bổ sung thêm vào tờ yết thị trước: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến”.

Đến đêm quan đi tuần lại va phải một người. Quan tức giận quát:

– Đi đêm sao cầm đèn, nến?

Người kia đáp:

– Bẩm quan, tôi có đèn, cả nến đây ạ!

– Sao không thắp nến lên?

– Dạ bẩm, không thấy trong yết thị nói thắp nến ạ!

Quan thấy anh ta nói có lý, sáng hôm sau lại viết một tờ yết thị khác thật đầy đủ: “Ai đi đêm phải cầm đèn trong đèn phải có nến, nến phải thắp sáng”. Vậy mà hôm sau, quan đi tuần vào nửa đêm, lại va phải một người. Trên tay người ấy có đèn, nhưng nến thắp hết rồi quan giận lắm, quát:

– Đi đêm, sao thắp không thắp nến cho sáng lên hả?

– Dạ bẩm quan nến thắp hết rồi ạ mà trong yết thị không thấy nói: thắp hết cây này thắp đến cây khác ạ!

Quan ngẫm nghĩ nhủ thầm trong bụng: “Văn chương thật là khó! Một cái yết thị mà mình sửa đi sửa lại ba bốn lần mà vẫn không gãy gọn. Người ta xem mà vẫn hiểu lầm”.

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo