Home » Truyện cười chế » Truyện kiều 4.0 : Bao Chỉnh minh oan cho Thúy Kiều

Truyện kiều 4.0 : Bao Chỉnh minh oan cho Thúy Kiều

Tắt chặn Quảng Cáo Để Ủng Hộ 1 Ly Cafe cho mình Bạn Nhé !
 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

– Tiện nữ là Vương Thúy Kiều, hôm nay tới phủ Khai Mau nhờ Bao đại nhân giải oan cho tiện nữ…

Công Tôn Sách Bò tâu với Bao Chỉnh:

– Thưa Bao đại nhân. Thúy Kiều muốn nhờ đại nhân minh oan về cái chết của Từ Hải. Thiên hạ tới nay vẫn tin rằng: Vì Thúy Kiều mà Từ Hải chết đứng.

Bao Chỉnh: Vương Thúy Kiều có oan ức cứ nói ra, để bổn phủ trắng đen phân rõ!

Thúy Kiều thút thít:

– Dạ thưa Bao đại nhân, chồng tiện thiếp Từ Hải “một tay gầy dựng cơ đồ”, chiếm nửa giang san là bậc anh hùng hào kiệt. Tiện thiếp thương sinh linh lầm than vì chiến tranh, nên mới bàn với chồng cầu hòa với Hồ Tôn Hiến. Ai ngờ Hồ Tôn Hiến phản kèo, làm chồng tiện thiếp phải chết nơi sa trường.

Triển Thôi: Xin Bao đại nhân giúp Kiều tỷ. Phận làm vợ nào muốn chồng miệt mài trong binh lửa chiến chinh. Ai cũng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Sách Bò tiếp lời:

– Bẩm Bao đại nhân! Từ Hải thương vợ, cũng muốn có một mái ấm đem quân ra hàng, lọt vào ổ mai phục của Hồ Tôn Hiến chết không kịp trối. Thiên hạ cho rằng Thúy Kiều vì chuyện nhi nữ thường tình mà hại chết một đấng anh hùng. Nhưng hạ nhân xem profile của Từ Hải còn nhiều nghi vấn…

Bao Chỉnh vỗ bàn:

– Nghi vấn gì, ngươi mau nói ra? Kẻo gây oan ức cho người vô tội…

Sách Bò cúi đầu:

– Từ Hải được miêu tả là “Râu hùm, hàm én mày ngài. Vai 5 thước rộng, thân 10 thước cao”. Từ Hải to cao bất thường so với người bình thường. Theo y thư ghi lại, đây là triệu chứng cường giáp tuyến yên. Làm cho cơ thể phát triển hơn người thường. Người có bệnh cường tuyến yên sẽ ảnh hưởng tới gan, thận, tim mạch…thường sống không được lâu. Huống chi….

Thấy Sách Bò ngập ngừng, Bao Chỉnh thúc:

– Tiên sinh có chứng cứ gì để giải oan cho Kiều thì cứ nói!

Sách Bò thưa:

– Hạ quan có đọc tới đoạn nói về Từ Hải “Bao giờ 10 vạn tinh binh. Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường”. Theo bác sĩ Tịt Tuốt, người bình thường có ngàn vạn, triệu vạn tinh binh. Đây Từ Hải chỉ có 10 vạn tinh binh còn lấy “bóng tinh rợp đường” rõ ràng là do Từ công phí sức trai đến kiệt quệ. Hạ quan cho rằng dù Thúy Kiều không chiêu hàng, thì Từ Hải khó mà sống thọ được. Ý Trời, ý Trời!

Bao Chỉnh sau khi suy xét bèn tuyên án:

– Bớ Thúy Kiều… nay qua việc lục lại chứng cứ, ta xét rõ ràng Từ Hải vốn có bệnh trong người, không chết vì Hồ Tôn Hiến lật kèo cũng bị “lật đèo” khi bệnh tình phát tán. Nay vì thương thân gái dặm trường, chỉ mưu cầu một gia đình ấm cúng, chấm dứt nạn đao binh, ta minh oan cho nàng vô can trong cái cái chết của Từ Hải. Nay cho về với Kim Trọng thành đôi vợ chồng! Bù đắp những ngày đọa đày, lưu lạc chốn nhân gian…

Thúy Kiều lắc đầu:

– Tạ ơn Bao đại nhân minh oan. Tiện nữ chưa thể về với Kim Trọng. Sống trong showbiz “thân bất do kỷ”. Xin ngài cho tiện nữ lưu lạc đủ 18 năm, đúng hợp đồng với Nguyễn Du tiên sinh tiện nữ mới được về nhà…

Bao Chỉnh hết cách, bèn nói:

– Ta vốn đã chuẩn không cần chỉnh rồi, nàng còn chuẩn hơn ta nữa. Thôi ráng về lưu lạc mà cổ vũ cho sắp nhỏ chuẩn bị thi Văn. Bãi đường!

Triển Thôi đưa Thúy Kiều ra khỏi phủ Khai Mau, trên đường đi hắn còn tranh thủ:

– Kiều tỷ à! Nếu không chê có thể gả Thúy Vân cho ta có được không? Ta có tới triệu vạn tinh bình, mà vẫn còn là con trai nheo nhẻo chưa “chiến” trận nào!

Haizz. Triển Thôi đại ca thật là biết tranh thủ quá đó mà!

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo