Home » Posts tagged 'ten wifi ba dao'

Tag Archives: ten wifi ba dao

DMCA.com Protection Status

Những mật khẩu wifi “tào lao” nhất việt nam

Những kiểu mật khẩu wifi “tào lao” nhất việt nam

Hai bốn sáu tám

– Em ơi, sao mật khẩu wifi hôm trước em cho dùng không được.

– Dạ, em vẫn vào bình thường mà anh. Hai bốn sáu tám.

– Nhưng anh gõ ‘2468’ thì không đủ ký tự, gõ ‘haibốnsáutám’ thì lại không đúng.

– Để em gõ ‘44888888’ (hai số 4, sáu số 8).

Đọc Tiếp…

doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo