Home » Posts tagged 'mat khau wifi hai huoc'

Tag Archives: mat khau wifi hai huoc

DMCA.com Protection Status

Những mật khẩu wifi “tào lao” nhất việt nam

Những kiểu mật khẩu wifi “tào lao” nhất việt nam

Hai bốn sáu tám

– Em ơi, sao mật khẩu wifi hôm trước em cho dùng không được.

– Dạ, em vẫn vào bình thường mà anh. Hai bốn sáu tám.

– Nhưng anh gõ ‘2468’ thì không đủ ký tự, gõ ‘haibốnsáutám’ thì lại không đúng.

– Để em gõ ‘44888888’ (hai số 4, sáu số 8).

Đọc Tiếp…

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo