Thu điếu

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412
loading...

Cô: Đọc thuộc bài thu điếu cho cô

Trò:Điếu cày lạnh lẽo nước trong veo

……1 lão già kia bé tẻo teo

…….châm lửa đo mồm đang định rít

… …Vợ ra THU ĐIẾU vứt cái vèo

Quảng Cáo

doc truyen cuoi

Tiền mua sữa cho con

Lien He Quang Cao

loading...