Home » Truyện cười học sinh » Sao lại thắng

Sao lại thắng

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412
loading...

Cô giáo hỏi Tèo

Tại sao Sơn Tinh lại thắng Thủy Tinh?

Tèo : thưa cô, tại vì thủy tinh dễ vỡ ạ!